Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

28-01-2020

Een jongere partner. Hoe zit dat met de AOW?

Partners hebben samen recht op een volledige AOW, maar met een jongere partner kan er een tekort aan AOW ontstaan. Hoe kan dat? 

Partners hebben samen recht op 100 procent van het minimumloon aan AOW. Zodra de eerste partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt de uitkering gelijk al 50 procent van het minimumloon. Zodra de jongste partner ook pensioengerechtigd is, bedraagt de gezamenlijke uitkering 100 procent van het minimumloon. Partners met een groot leeftijdsverschil kunnen dus tegen tekorten aanlopen. In de pensioenregeling wordt vaak uitgegaan van een uitkering van 100 procent van het minimumloon. Maar wanneer die 100% (nog) niet wordt uitgekeerd ontstaat het AOW-gat.

| Tegenwoordig kun je geen partnertoeslag meer aanvragen. ​ 

Hoe zit het met de partnertoeslag?

Tot 2015 kon er recht bestaan op partnertoeslag als de jongste partner nog niet AOW-gerechtigd was. Afhankelijk van het inkomen van de jongste partner bestond er recht op een financiële tegemoetkoming als er maar recht bestond op 50 procent van de AOW-uitkering.
Tegenwoordig kun je geen partnertoeslag meer aanvragen. Partners met een groot leeftijdsverschil kunnen hier beter maar rekening mee houden. Je kunt een financieel vangnet opbouwen, maar dat gaat natuurlijk niet meer lukken wanneer je daar kort vóór de pensioendatum van de oudste partner nog mee moet beginnen.

Wat is een AOW-gat?

In pensioenregelingen wordt gestreefd naar een pensioenuitkering van 70 procent van het gemiddelde loon. Door een AOW-gat gaat het waarschijnlijk niet lukken om een volwaardig pensioen op te bouwen. In pensioenregelingen is namelijk rekening gehouden met het ontvangen van AOW. Als je maar 50 procent van het minimumloon ontvangt, ontstaat er een tekort aan pensioenuitkering. 

Hoe groot is het probleem?

Bij een leeftijdsverschil van maar een paar maanden, gaat het over een overbrugbaar verschil. Als het over meerdere jaren gaat, is het probleem groter. Een tekort van honderden euro’s per maand gedurende een paar jaren kun je alleen opvangen als je ruim vóór de pensioendatum begint met het opbouwen van een kapitaal. Het probleem kan wegvallen als de jongere partner een goed inkomen heeft, maar ook dan heb je te maken met een grote terugval in inkomen. 

Hoe kun je een AOW-gat dichten?

Voor het opvangen van de tekorten heb je vermogen nodig. Je kunt ervoor kiezen om hier spaarvermogen voor te gebruiken, maar het kan ook met een lijfrentekapitaal. De inleg kun je aftrekken van de belasting en de uitkeringen zijn uiteindelijk weer belast. Zodra je pensioengerechtigd bent, kun je het lijfrentekapitaal gebruiken voor het aankopen van een lijfrente-uitkering. Laat je wel vooraf goed informeren over de mogelijkheden en de fiscale voor- en nadelen.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens