Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Bij schade is de verzekeringsadviseur van grote waarde

Bij schade kun je vertrouwen op de verzekeringsadviseur. Jouw belangen worden goed behartigd.

Je kunt rechtstreeks bij de verzekeraar of via een vergelijkingssite een verzekering afsluiten. Maar de kracht van een verzekeringsadviseur blijkt bij schade.

Na het afsluiten van de verzekeringen voor je huis zul je niet vaak een claim hebben op de woonverzekeringen. Misschien een keer een schade veroorzaakt door de kinderen aan de bezittingen van anderen. Een dergelijke schade kun je claimen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Maar je huis kan ook zwaar beschadigd raken door een brand. In alle gevallen kun je terugvallen op de kennis en de kunde van de verzekeringsadviseur.

De adviseur behartigt jouw belangen ten opzichte van de verzekeraar

Bij een omvangrijke schade schakelt de verzekeraar een taxateur in om de schade vast te stellen en deze deskundige probeert in te schatten waar de schade door veroorzaakt is. Op basis van de bevindingen van de deskundige gaat de verzekeraar een oordeel vormen over:

  • Is de schade verzekerd volgens de polisvoorwaarden?
  • Hoe hoog is het verzekerde bedrag?
  • Wat is het schadebedrag?

De uitkomsten kunnen negatief voor jou uitpakken. De verzekeraar wijst de schade bijvoorbeeld af of het schadebedrag wordt te laag ingeschat. In dat soort gevallen komt de verzekeringsadviseur op voor jouw belangen.

Een adviseur begeleidt de schadeafwikkeling

Na een schade moet er veel geregeld worden, maar hoe pak je dat aan? Je hebt bepaalde inspanningsverplichtingen tegenover de verzekeraar. De tussenpersoon neemt jou zorgen uit handen. Wij nemen zoveel mogelijk te regelen zaken voor je over. Wij kunnen ervoor zorgen dat jij jouw verplichtingen bij een schade nakomt.

De verzekeringen moeten goed afgestemd worden op de risico’s

Bij schade wil je een vergoeding ontvangen voor het weer herstellen van de schadelasten, maar een eerste vereiste daarvoor is dat je wel goed verzekerd bent. Een verzekeraar gaat een schade alleen maar vergoeden als uit de polis en de polisvoorwaarden blijkt dat ze de schade moeten dragen. Hier ligt ook weer een taak van de adviseur. Door periodiek afspraken in te plannen kunnen wij de verzekeringen zo goed mogelijk afstemmen op jouw bezittingen en de risico’s die je loopt.

Oververzekerd zijn heeft geen zin

De verzekeringen moeten de risico’s afdekken, maar oververzekerd zijn heeft ook geen zin. Je kunt oververzekerd zijn door het verzekeren van spullen die je niet meer in je bezit hebt. Of de verzekering biedt een te ruime dekking. Je hebt vroeger bijvoorbeeld een dure verzameling verzekerd, maar de waarde hiervan is hard gezakt. Oververzekerd zijn zorgt alleen maar voor onnodige maandelijkse onkosten.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 24-06-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.