Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Verzekering uitgelicht – Verzuimverzekering

Kun je als werkgever zonder een verzuimverzekering of is deze verzekering echt noodzakelijk?

Zieke werknemers zijn voor bedrijven lastig en kostbaar. Werknemers hebben namelijk recht op doorbetaling van het inkomen. Wat heeft de werkgever aan de verzuimverzekering? 

Werknemers kunnen recht hebben op een WIA-uitkering als ze langer dan twee jaren door arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken. Gedurende de eerste twee jaren zorgt de werkgever voor het doorbetalen van het inkomen. Ook rust er op de werkgever de taak om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Er hangt dus een groot financieel belang aan het verzekeren van verzuim voor de werkgever. Met de verzuimverzekering dek je als werkgever dit risico af.

Wat heb je aan de verzuimverzekering?

Een werknemer met een griepje blijft een paar dagen tot ruim een week thuis. Dit risico hoef je niet echt te verzekeren. De noodzaak van het verzekeren blijkt pas bij een zieke werknemer die maanden tot zelfs jaren ziek blijft. Met de verzuimverzekering verzeker je de loondoorbetalingsverplichting en ook de re-integratiekosten. Dit zijn de kosten die je maakt voor het weer aan het werk krijgen van de zieke werknemer. Met een verzuimverzekering leg je deze kosten bij de verzekeraar neer. Houd er wel rekening mee dat je een deel van de kosten zelf draagt.

Welke kosten draag je zelf met de verzuimverzekering?

Met de conventionele verzuimverzekering draag je bijvoorbeeld de eerste tien dagen ziekte per werknemer zelf. Deze verzekeringsvorm is vooral populair onder kleine werkgevers. Het grote risico van langdurig verzuim is afgedekt, alleen de korte ziekteperiodes betaal je zelf. Bij de stoploss draagt de verzekeraar de kosten vanaf een bepaald bedrag per jaar. Zolang de kosten door verzuim onder het grensbedrag blijven, keert de verzekeraar niets uit. Deze vorm wordt vaak gekozen door grote werkgevers.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Nee, het doorbetalen van het salaris is wel verplicht, maar het afsluiten van een verzuimverzekering is niet verplicht. Toch is het wel verstandig. Als op een personeelsbestand van 10 werknemers 2 personen langere tijd niet kunnen werken, kunnen de kosten hoog oplopen. Naast de kosten van de loondoorbetaling en de re-integratie moet je ook nog zorgen voor het inhuren van vervangend personeel. Deze tijdelijke werknemers moeten ook nog ingewerkt worden en flexibel personeel kan duur zijn.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 04-08-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.