Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Onbetaald overwerken - Mag dat wel?

Meer dan de helft van de werknemers werkt onbetaald over. Moet de werkgever de uren uitbetalen?

Overwerken is vaak onvermijdelijk. Nederlandse werknemers werken vaak langer dan waar ze een contract voor hebben. Meer dan de helft werkt zelfs wekelijks extra. 

Van de Europese werknemers werkt zestig procent wekelijks extra. In Nederland gebeurt het iets minder, namelijk bij 54 procent van de werknemers. Gemiddeld gaat het om vijf uren in de week, dus per dag gemiddeld een uur extra. Meer dan een kwart van de Europese werknemers werkt zelfs zes tot tien uren in de week extra. In Nederland werkt twintig procent van de werknemers zes tot tien uren in de week extra. Het gaat in dit onderzoek overigens om onbetaalde overuren.

Vooral in het onderwijs wordt overgewerkt

Waar het meest wordt overgewerkt is in het onderwijs. In Europa gaat het om 69 procent van de docenten, die minimaal vijf uren extra werkt in de week. Ook Nederlandse docenten zijn actieve onbetaalde overwerkers. Andere bedrijfstakken waarin veel wordt overgewerkt zijn de financiële sector, de ICT en telecom. In deze sectoren worden ook de langste werkweken gemaakt. Hier wordt het vaakst tien of meer uren in de week onbetaald overgewerkt.

Overwerk belonen?

Het niet betalen van overwerk kan frustraties in de hand werken. Dit kan ten koste gaan van de motivatie en kan zelfs zorgen voor een burn-out. Op langere termijn kan het niet betalen van overwerk dus juist geld kosten. Incidenteel extra werken hoeft niet gelijk afgerekend te worden, maar stelselmatig overwerken niet vergoeden kan averechts werken. Dat staat los van de vraag of veel overwerken goed is voor de gezondheid.

Moet de werkgever overwerk betalen?

Als werknemers wordt gevraagd om extra te werken, dan is het logisch dat de werkgever daarvoor betaalt of er vakantie-uren voor geeft. Maar deze verplichting bestaat niet voor extra uren die de werknemer ongevraagd maakt. In het geval een werknemer het werk niet afkrijgt tijdens de werkuren moeten de werkgever en de werknemer hier afspraken over maken. 

Stelselmatig overwerken is ongezond

Uit onderzoek blijkt dat werknemers negatief worden beïnvloed door het overwerken. Dit kan weer zorgen voor ongenoegen en stress. Er blijkt een verband te zijn tussen het extreem overwerken en de kans op hart- en vaatziekten en een beroerte. Door het vele werken eten werknemers slechter, krijgen minder slaap en sporten ook minder. Deze factoren zorgen voor een ongezonder leven. Werkweken van 55 uur of meer werden in het onderzoek betiteld als extreem, maar het verschilt natuurlijk per geval wat het effect is.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 11-08-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.