Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Ontslag op staande voet - Wat kan de reden zijn?

Ontslag op staande voet is in sommige gevallen mogelijk, maar uiteindelijk beslist de rechter.

In uitzonderlijke gevallen mogen werkgevers een werknemer ontslaan. Wat zijn de voorwaarden voor het geven van ontslag op staande voet?

Er zijn een aantal gevallen benoemd waarbij ontslag op staande voet is toegestaan. Toch kan het uiteindelijk de beslissing zijn van de rechter of het ontslag ook daadwerkelijk terecht is. Vaak zijn de situaties namelijk niet zwart-wit en op meerdere manieren te interpreteren.

Wanneer mag je een werknemer op staande voet ontslaan?

Het moet gaan om ernstige situaties of misdragingen die je niet van een werknemer hoeft te pikken. Er zijn een aantal redenen omschreven, maar dat wil niet zeggen dat ontslag op staande voet op andere gronden niet wordt toegekend door een rechter. De omschreven redenen zijn:

  • Fraude
  • Diefstal
  • Het weigeren van werk zonder goede redenen
  • In ernstige mate niet bekwaam zijn voor het werk

Met name de laatste twee redenen zijn voor werkgevers niet eenvoudig om hier ontslag voor te mogen geven. Wat wordt er bijvoorbeeld bedoeld met ‘zonder goede reden’ en ‘in ernstige mate niet bekwaam’? Het is in het uiterste geval aan de rechter om hier een uitspraak over te doen.

Heeft een werknemer nog recht op loon bij ontslag op staande voet?

Het loon doorbetalen hoeft niet meer. Als er een gegronde reden is, kan de werkgever per direct stoppen met het uitkeren van het salaris. Uiteraard moet er wel worden afgerekend over de periode waarin de werknemer wel heeft gewerkt. Uit een rechtelijke uitspraak kan later wel blijken dat de werknemer toch recht heeft op loondoorbetaling.

De gevolgen van ontslag op staande voet zijn groot voor de werknemer

Na zijn of haar ontslag kan een werknemer normaal gesproken aanspraak maken op een WW-uitkering, maar dat recht ontstaat niet na ontslag op staande voet. Als aan andere voorwaarden wordt voldaan kan er wel recht bestaan op een bijstandsuitkering, maar in dat geval wordt er ook rekening gehouden met inkomsten van andere leden van het gezin. Alleen als er echt een probleem ontstaat door een laag inkomen is er recht op een bijstandsuitkering. Spaargeld en overwaarde in de eigen woning hebben hier bijvoorbeeld ook weer invloed op.

Wat kan een werknemer doen om het ontslag aan te vechten?

De ontslagen werknemer kan binnen twee maanden na het ontslag de rechter verzoeken om het ontslag ongedaan te maken. Voor een eventuele financiële compensatie voor de werknemer maakt het een verschil of het een tijdelijk contract was of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 11-10-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.