Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Pensioenpremie voor zieke werknemers doorbetalen?

In de meeste pensioenen zit een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Waar moeten werkgevers op letten?

Zieke werknemers krijgen het inkomen gewoon doorbetaald. Maar hoe zit het eigenlijk met de pensioenpremie? Blijft de werkgever de premie betalen?

Werknemers hebben bij ziekte recht op doorbetaling van het loon. Onder voorwaarden is het toegestaan om slechts deels door te betalen. Als er een pensioenregeling is, loopt de pensioenopbouw in deze periode ook door. Na twee jaar ziekte gaat de zieke werknemer uit dienst en volgt er mogelijk een WIA-uitkering. Vervalt hiermee ook de pensioenopbouw of is het anders geregeld?

Bevat de pensioenregeling een premievrijstelling?

In de meeste pensioenregelingen zit een premievrijstelling bij arbeidsongeschikt ingebouwd. Bij arbeidsongeschiktheid blijft de premiebetaling in dat geval gewoon doorlopen, maar deze lasten betaalt de werkgever niet. Zie het als een verzekering die de premiebetaling overneemt.

De pensioenuitvoerder moet wel weten dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid

Na twee jaar ziekte gaat de werknemer uit dienst bij de werkgever. Hierdoor wordt de werknemer ook uit dienst gemeld bij de pensioenuitvoerder. Deze melding zorgt ervoor dat de premiebetaling stopt, want de pensioenuitvoerder weet niet dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. De premievrijstelling moet wel worden geactiveerd, anders loopt de voormalige werknemer pensioenopbouw mis.

Heb aandacht voor de activering van de premievrijstelling

Voor werkgevers is het belangrijk om aandacht te hebben voor het recht op premievrijstelling voor de pensioenopbouw. De zieke werknemer kan de werkgever namelijk aansprakelijk stellen voor pensioenschade. Als het over een periode van meerdere jaren gaat, kan de financiële schade hard oplopen.

Voorbeeld:

Een werknemer raakt blijvend arbeidsongeschikt. Na twee jaar loondoorbetaling komt de werknemer in de WIA terecht. De werkgever meldt de werknemer uit dienst en de werkgever denkt het hiermee goed afgerond te hebben. Na een aantal jaren komt de voormalige werknemer erachter dat de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet is geactiveerd. De werknemer kan de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. De werkgever moet de oud werknemer dan mogelijk compenseren voor de financiële schade.

Houd aandacht voor de pensioenregeling

Nadat de pensioenregeling is afgesloten, heeft deze nog steeds veel aandacht nodig. Werkgevers moeten aan de pensioenuitvoerder doorgeven wat de veranderingen zijn in het personeelsbestand. Ook als er een automatische koppeling is tussen de loonadministratie en de pensioenregeling is het verstandig om periodiek controles uit te voeren, want door een fout kan er nog steeds betaald worden voor werknemers die niet meer in dienst zijn.

Voor de controle kunnen werkgevers deskundige hulp inschakelen van de accountant of van de adviseur die advies verstrekt over de pensioenregeling.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 01-11-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.