Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wat is het uurtarief van een zzp'er?

Zzp’ers zijn redelijk tevreden over hun uurtarief. Wat brengen ze per uur in rekening?

Uit het overzicht van de Loonwijzer Salaris Enquete blijkt dat de uurtarieven die zzp'ers in verschillende sectoren hanteren enorm verschillen. De hoogte van de tarieven is sterk afhankelijk van de branche waarin je werkt. Zo rekenen schoonmakers in 2022 een uurtarief tussen de 15 en 22 euro, terwijl een jurist hun opdrachtgevers voor elk uur van hun tijd tussen de 75 en 400 factureren.

Hoe tevreden zijn zzp’ers over hun tarieven?

In een eerder onderzoek zijn geen vragen gesteld over de hoogte van de tarieven, maar er werd gevraagd naar rapportcijfers. Een zeer tevreden zzp’er geeft een 10 en een ontevreden zelfstandige geeft een 1. Van de ondervraagde zelfstandigen geeft 20 procent een 6 op de vraag naar een stijging van hun tarief. Ze zijn gematigd tevreden. Ongeveer 32 procent geeft een onvoldoende. De rest geeft dus minimaal een 7.

Voordelen zelfstandigen worden beperkt

Dit jaar is de zelfstandigenaftrek wederom beperkter geworden. Ook de komende jaren blijft deze aftrekpost zakken. Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot 1.200 euro in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot 1.200 euro en in 2027 verder verlaagd naar 900 euro.

Vergelijken met uurtarieven in loondienst is geen eerlijke vergelijking

In loondienst liggen de tarieven veel lager, maar dat is ook geen eerlijke vergelijking. Een zzp’er bouwt namelijk (meestal) geen pensioen op en ook bij arbeidsongeschiktheid kunnen ze niet profiteren van de regelingen in het sociale stelsel. Dit soort zaken moeten ze zelf regelen met de inkomsten van de opdrachtgevers. Ook kunnen zelfstandigen niet terugvallen op een WW-uitkering als het aantal opdrachten opdroogt. Het opbouwen van vakantiedagen doet een zelfstandige ook niet, dus zelfstandigen moeten het nodige zelf regelen en betalen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 17-11-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.