Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Erfbelasting betalen voor de erfgenamen

Over een erfenis is erfbelasting verschuldigd. Er zijn manieren om de belastingheffing te verlagen.

Jouw kinderen betalen belasting over de erfenis. Deze heffing kun je verminderen door bij leven te schenken aan je kinderen. Hoe werkt het?

Na jouw overlijden komen jouw bezittingen en schulden in de nalatenschap terecht. Wettelijk is vastgelegd dat deze naar de partner en je kinderen gaat. In een testament kun je afwijken van deze wettelijke verdeling. Kinderen betalen 10 tot 20 procent belasting over de nalatenschap. Hoe verlaag je de erfbelasting?

Wanneer betalen de kinderen erfbelasting?

Voor je partner geldt een hoge vrijstelling van 680.645 euro (2022), maar voor de kinderen is de vrijstelling veel lager, namelijk 21.559 euro. Over het meerdere betalen de kinderen 10 procent belasting. Over grote bedragen (> 130.424 euro) bedraagt de heffing zelfs 20 procent. Door bij leven al te schenken aan de kinderen kun je ervoor zorgen dat ze na jouw overlijden zo weinig mogelijk erfbelasting betalen.

Wat mag je maximaal belastingvrij schenken aan de kinderen?

In 2022 mag je jouw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van 5.677 euro. Over het meerdere betaal je belasting. De heffing is dezelfde als bij de erfbelasting. Er gelden hogere vrijstellingen, maar dan moet het geschonken bedrag gebruikt worden voor de eigen woning of voor de studie. Onder voorwaarden bestaat er recht op een vrijstelling van maximaal 103.643 euro als de schenking betrekking heeft op de eigen woning.

Schenk jaarlijks een bedrag aan de kinderen

Ouders die het geld kunnen missen en willen voorkomen dat de kinderen een hoge belasting betalen over de uiteindelijke erfenis, kunnen bij leven alvast vermogen overdragen. Verdeeld over meerdere jaren kun je een groot bedrag overdragen. Dit is mogelijk door jaarlijks gebruik te maken van de vrijstelling. Voor kleinkinderen geldt een vrijstelling van 2.274 euro.

Is schenken op papier ook mogelijk?

Geld kan ook vastzitten in bijvoorbeeld een eigen woning. In dat geval kun je kiezen voor een schenking op papier. Via de notaris leg je dan een schenking vast, maar de kinderen krijgen het geld niet echt tot hun beschikking. Ze krijgen eigenlijk een vordering op de ouders. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, hoeven de kinderen niet meer over af te rekenen na jouw overlijden.

Een schenking kan toch belast zijn met erfbelasting

De nalatenschap na overlijden is de waarde van de bezittingen op het moment van overlijden. Maar een verrichte schenking voor het overlijden kan toch belast worden met erfbelasting. De Belastingdienst rekent een schenking binnen 180 dagen voor het overlijden als een onderdeel van de erfenis. Hiermee willen ze voorkomen dat ouders kort voor het overlijden nog zoveel mogelijk geld aan de kinderen overdragen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 07-12-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.