Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Ondersteuning voor Nederlandse gezinnen in armoede

Gezinnen die in armoede leven hebben meer kans op schulden. Is er hulp beschikbaar?

Iedereen in Nederland heeft recht op een bestaansminimum, toch leven een half miljoen mensen in armoede. Waar wordt dit door veroorzaakt?

In 2022 leefden ruim 637.000 mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 241.400 al ten minste vier jaar achtereen. Dat is nog best veel, uitgaande van ons sociale stelsel op basis waarvan iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Het CBS heeft op dit moment nog geen recentere cijfers gepubliceerd. Het is dus niet bekend om hoeveel huishoudens het in 2023 gaat. 

Hoeveel kinderen leven er in armoede?

Ongeveer een op de twintig kinderen leeft in armoede. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen minder sporten, gaan minder vaak weg en hebben minder mogelijkheden dan hun leeftijdsgenootjes. Dit is een impactvol probleem.

Vooral gezinnen met een wisselend inkomen hebben het lastig

Ons sociale stelsel is afgestemd op een vast en een stabiel inkomen. Hierdoor hebben Nederlanders met een sterk wisselend inkomen het lastig. Voor het recht op tegemoetkomingen, zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag, wordt gekeken naar het inkomen per jaar. Veel mensen met een wisselend inkomen kunnen moeilijk een gemiddelde inschatten. Het verschilt bijvoorbeeld per seizoen, maar het kan ook nog weer sterk verschillen per jaar. Het inkomen te laag inschatten brengt een risico met zich mee. Als het inkomen toch hoger uitkomt, moet je de teveel ontvangen toeslagen terugbetalen.

Moeite met rondkomen? Via de gemeente kun je hulp krijgen

Bij de gemeente kun je aankloppen voor hulp en ondersteuning. Ze gaan je zelf hulp verstrekken of je in contact brengen met een instantie die de nodige ondersteuning kan bieden. Voor deze hulp hoef je geen schulden te hebben. De doelstelling van de gemeente is juist om schulden te voorkomen.

Maatregelen kabinet 2023

Voor 2023 heeft het kabinet een aantal maatregelen ingezet om de armoede te bestrijden. Het doel hierbij is om het aantal mensen dat in armoede leeft in 2030 met de helft te verminderen. Zo worden bijvoorbeeld het minimumloon en de uitkeringen verhoogd. Ook wil de Rijksoverheid kinderen en jongeren leren om beter met geld om te gaan.

Met schulden kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen

Door schulden ontstaan vaak nog meer schulden. Het is eenvoudiger om schulden te voorkomen dan om schulden weer in te lopen. Als er schulden dreigen te ontstaan kan de gemeente helpen met het reorganiseren van de geldzaken of met het oplossen van de opgelopen achterstanden. Door inzicht in de geldzaken kun je een overzicht krijgen van de inkomsten en de uitgaven. Dat kan al verhelderend werken.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 22-11-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.