Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 075-6403325
  • info@direct-office.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Waar heb je recht op als parttime zzp'er?

Wanneer heb je als parttime zzp'er recht op zelfstandigenaftrek en aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je bent ondernemer, maar je werkt ook nog in loondienst. Word je dan wel als zelfstandige gezien en kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek?

Volgens de CBS waren er in het 4e kwartaal 2023 ruim 250.000 mensen in deeltijd werkzaam als zzp'er. Dit zijn dus zelfstandigen die het ondernemerschap niet als enige inkomstenbron hebben. Het aantal parttime zzp’ers stijgt en het aantal fulltime zzp’ers daalt juist licht. Parttimers zijn volgens de KvK vooral actief in de communicatie, de grafische vormgeving en in de gezondheidszorg.

Gaat een werkgever hiermee akkoord?

Een werknemer die binnen het eigen vakgebied ook nog aan de slag gaat als zelfstandige, dat zal door de meeste werkgevers niet gewaardeerd worden. Werknemers die een parttime ondernemerschap binnen dezelfde branche overwegen, doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met de werkgever. Er kan sprake zijn van tegengestelde belangen en fricties.

Ben je een ondernemer?

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, en eventueel op de startersaftrek, moet de Belastingdienst jou wel zien als een ondernemer. Hobbymatig bezig zijn maakt je nog geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om de kwalificatie ondernemer te krijgen. Je moet er bijvoorbeeld naar streven om de onderneming jaren voort te zetten. Je moet als ondernemer ook risico lopen. Als betaling door opdrachtgevers achterwege blijft, moet jij daar last van hebben. Als jou dat niet treft, bijvoorbeeld omdat doorbetaling gegarandeerd is, voldoe je niet aan de voorwaarden.

Op de website van de Belastingdienst kun je de ondernemerscheck doen. Aan de hand van een aantal vragen kun je zelf beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet.

Heb je als parttime zzp’er wel recht op de zelfstandigenaftrek?

Een eerste vereiste is dat je een ondernemer bent volgens de inkomstenbelasting. Een tweede voorwaarde is het voldoen aan het urencriterium. Deze voorwaarde houdt in dat je minimaal 1.225 uren per jaar investeert in de onderneming. Daarnaast moet je ook meer uren besteden aan het ondernemerschap dan aan andere werkzaamheden. Stel, je werkt 1.300 uren per jaar in loondienst. Voor de zelfstandigenaftrek moet je in dat geval minimaal 1.301 uren aantoonbaar aan de onderneming besteden.

Hoeveel zelfstandigenaftrek heb je recht op?

De zelfstandigenaftrek bedraagt 3.750 euro. Deze hoef je niet aan te vragen. De aftrek wordt namelijk meegenomen bij de jaarafrekening. Daarnaast hebben starters ook nog recht op de startersaftrek van 2.123 euro. Hier heb je gedurende drie jaren recht op. Daarna vervalt de startersaftrek.

Een parttime zzp’er moet zich wel als een fulltimer verzekeren

Het parttime ondernemen klinkt vrijblijvend, maar je moet wel goed letten op de noodzakelijke verzekeringen. Tijdens jouw werk als zelfstandige kun je aansprakelijk gesteld worden voor veroorzaakte schade. Dit risico kun je afdekken met een verzekering. Denk ook na bij de risico’s van arbeidsongeschiktheid en het overlijden. Als het inkomen wegvalt, ontstaat er een financieel gat voor jezelf en/of het gezin. De zakelijke benodigdheden voor het ondernemen zijn niet verzekerd op de inboedelverzekering.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 05-03-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.